Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gravel Fondo Limburg

Op 22 december 2022 is een aanvraag ontvangen voor een Verklaring van geen bedenkingen voor de Gravel Fondo Limburg 2023 op 30 april 2023. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-002840.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.

Naar boven