Rectificatie: Heerenwal 55 te Sloten: aanvraag vergunning wijzigen/verkleinen van een bijgebouw (OV 20230041)

Op 17-jan-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen/verkleinen van een bijgebouw.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven