Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel met hellend dak met dakpannen Lepelstraat 15, 5845BK Sint Anthonis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen:

  • Onderwerp: het plaatsen van een dakkapel met hellend dak met dakpannen

  • Ontvangstdatum: 11 februari 2023

  • Locatie: Lepelstraat 15, 5845BK Sint Anthonis

  • Zaaknummer: Z2023-00000440

Procedure voor de aanvraag

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen tot 14 weken.

Reguliere aanvragen omgevingsvergunning liggen niet ter inzage en kunt u niet inzien. U kunt geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dit kan pas na besluitvorming door de gemeente.

 

Naar boven