Sondelerleane 5 te Sondel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230018)

Op 06-feb-2023 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een werktuigenloods/schuurruimte.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven