Kerkweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning vervangen van de bestaande bovenbouw, en het realiseren van een drijfmestkelder onder het huisvestingsdeel van het jongvee

Op 03-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het vervangen van de bestaande bovenbouw, en het realiseren van een drijfmestkelder onder het huisvestingsdeel van het jongvee.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven