Sondelerleane 5 te Sondel: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenloods/schuurruimte ter vervanging van de oude opslagruimte (OV 20230091)

Op 06-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een werktuigenloods/schuurruimte ter vervanging van de oude opslagruimte.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven