Straatweg 1 BY te Eesterga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (verlengen van OV 20200454 met 2 jaar) (OV 20230092)

Op 05-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verlengen van OV 20200454 met 2 jaar).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven