Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor het verkopen van friet en snacks op 25 maart 2023 nabij Breestraat 1D te Sint Anthonis

Standplaatsvergunning

Er is vergunning verleend aan:

  • E.J.M. Aben – het verkopen van friet en snacks op 25 maart 2023 van  10.00 uur - 2.00 uur, nabij Breestraat 1D te Sint Anthonis. Verzonden 02-02-2023.

Bezwaar

Tegen deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt bij de Burgemeester. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.landvancuijk.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven