Bekendmaking betreffende besluit vervallen grafrechten op de algemene begraafplaatsen van Kantens, Zuidwolde en Baflo

 

Het college van gemeente Het Hogeland heeft op 7 februari 2023 besloten dat van graven op de algemene begraafplaatsen in Kantens, Zuidwolde en Baflo waarvan het grafrecht is afgelopen dit recht nu definitief is vervallen.

Ook alle overige rechten die aan deze graven waren verbonden zijn vervallen. Nabestaanden hebben geen zeggenschap meer over deze graven.

 

Nabestaanden hebben eerder, eenmalig, tien weken de tijd gehad een nieuw grafrecht te regelen. Deze periode (voor Kantens en Zuidwolde vanaf 01-09-2022 en voor Baflo vanaf 20-10-2022) is verstreken.

Nabestaanden kunnen nog wel het grafmonument krijgen. U kunt als nabestaande hiervoor tot 10 weken na deze bekendmaking contact opnemen met het team Begraafplaatsen van gemeente Het Hogeland (088-345 8888). U zorgt daarna zelf voor het verwijderen en transport van het grafmonument.

 

De lijsten met de vervallen verklaarde grafrechten zijn als bijlagen bij deze publicatie gevoegd. U kunt deze ook vinden op onze website via www.hethogeland.nl/begraven.

 

U kunt gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen het besluit als u belanghebbende bent. U kunt dat doen bij het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26 9980 AA Uithuizen. U hebt daar zes weken de tijd voor. Die termijn begint op de dag volgende op deze publicatie.

 

Winsum, 10 februari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland

H.J. Bolding,

burgemeester

P.P.M van Vilsteren,

secretaris

Naar boven