Collegebesluit

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 10 van de legesverordening 2023;

 

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

 

De tarieventabel A bij de Legesverordening 2023 als volgt te wijzigen:

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

2023 oud 2023 wijziging

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

€ 37,95

1.2.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4

 

 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

€ 53,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  2023 oud

2023 wijziging

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

€ 44,65

1.3.1.2

tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

€ 57,00

€ 59,00

1.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag na invoering van de Wet digitale overheid

€ 45,10

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

Het verrichten van voorgeschreven administratief onderzoek i.v.m. de aanvraag van een rijbewijs, waarbij het oude document niet wordt overlegd bedraagt:

 

 

1.3.4

Het bedrag van artikel 1.3.3 wordt niet in rekening gebracht indien uit een proces-verbaal blijkt dat het reisdocument is ontvreemd bij een woninginbraak of een beroving.

 

 

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Blaricum in zijn vergadering van 10 januari 2023.

Burgemeester, J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris, P. van Dijk

Naar boven