Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Kept, Bergeijk’

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Kept, Bergeijk’ ligt gedurende 6 weken ter inzage met ingang van 5 januari 2023. Dit voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een woningbouwontwikkeling voor circa 40 woningen aan de Kleine Kept te Bergeijk. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt het beoogde gebruik vastgelegd, samen met regels voor de bebouwing die op het perceel voor deze functie wordt toegestaan.

De inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan lichten wij graag aan u toe tijdens een informatieavond op maandag 16 januari 2023 van 20.30 – 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB te Bergeijk. Tijdens deze avond wordt de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan toegelicht en kunnen vragen hierover worden beantwoord.

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 15 januari 2023 via www.bergeijk.nl/informatieavond-kleine-kept.

Naar boven