Aanwijzingsbesluit betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Sluis 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis;

 

gelet op:

 

artikel 225 van de Gemeentewet;

 

artikel 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2024;

 

artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Sluis 2024;

 

besluit:

 

1.

op de hierna te noemen plaatsen, tegen betaling als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024, het tijdstip waarop geparkeerd mag worden en de parkeerduur vast te stellen op:

1.1

in de kern Sluis, gedurende de periode van 1 januari t/m 31 december:

Plaats

Tijdstip: maandag t/m zondag van:

Parkeerduur

St. Annastraat (parking naast Jaagpad)

00.00 – 24.00 uur

onbeperkt

Walplein (Maria- en Havenpolder)

00.00 – 24.00 uur

onbeperkt

Burgemeester Aernoudtsweg

*Op 4 dinsdagen in juli en augustus, waarbij door de gemeente Sluis vergunning is verleend voor het houden van avondmarkten, is het tijdstip waarop tegen betaling geparkeerd mag worden van 07.00 – 24.00 uur.

07.00 – 18.00 uur*

onbeperkt

Beestenmarkt

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Garenmarkt

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Groote Markt

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Kapellestraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Smeestraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

St. Donaes

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Blauwe Torenpad

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Hoogstraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Kaai

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Klokstraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Lange Wolstraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Oude Kerkstraat

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Walplein

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

De plaatsen waar tegen betaling in de kern Sluis geparkeerd mag worden zijn tevens opgenomen in de bij dit besluit gevoegde bijlage 1. “Overzichtstekening betaald en vergund parkeren A kern Sluis en B Toversluis”.

 

1.2

in Cadzand-Bad, gedurende de periode van 1 januari t/m 31 december:

Plaats

Tijdstip: maandag t/m zondag van:

Parkeerduur

Boulevard de Wielingen te Cadzand

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Leeuwerikenlaan te Cadzand

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Stijn Albregtstraat te Cadzand

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

De plaatsen waar tegen betaling in Cadzand-Bad geparkeerd mag worden zijn tevens opgenomen in de bij dit besluit gevoegde bijlage 2. “Overzichtstekening betaald en vergund parkeren C Cadzand-Bad”.

 

1.3

in de Kuststrook, gedurende de periode van 15 maart t/m 15 november:

Plaats

Tijdstip: maandag t/m zondag van:

Parkeerduur

Zeeweg te Groede, Tankval (achter en naast restaurant Fier, kad.aand. OBG00 S1230 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Duinweg te Retranchement

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Zeeweg te Groede bij restaurant gelegen aan Zeeweg 4A (kad.aand. OBG00 S 1174 G0 en OBG00 S 860 G0

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Kanaalweg te Cadzand (tussen Noordzeestraat en Sincfal)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Zeedijk te Nieuwvliet-Bad Oost, parkeeronthaalkamer (tussen Baanstpoldersedijk en Zouterik)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Zwartepolderweg Cadzand, Radartoren (kad. aand. OBG00 V587 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Zeeweg te Groede, kop van de St. Bavodijk, bij strandpaviljoen gelegen aan Zeeweg 11A (kad.aand. OBG00 S1174 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Dwarsdijk te Nieuwvliet (kad.aand. OBG00 V136 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Zwartepolderweg te Cadzand, plaatselijk bekend als van Grol nabij camping(kad.aand. OBG00 W3 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad (kad.aand. OBG00 EC 2117 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Gerrit van Hoekestraat te Retranchement (Zwinparking)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Slikkenburgseweg te Breskens (kad.aand OBG00 EL 1473 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Walendijk te Groede (kad.aand OBG00 S 1619 G0)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

Puijendijk te Groede (ingang Noordweg, kad.aand. OBG00 S421)

11.00 – 18.00 uur

onbeperkt

De plaatsen waar tegen betaling in de kuststrook geparkeerd mag worden zijn tevens opgenomen in de bij dit besluit gevoegde bijlage 3. “Overzichtstekening betaald en vergund parkeren D Kuststrook”.

 

2.

vast te stellen dat ter zake van het betaald parkeren het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt:

a. door het inwerpen van muntstukken;

b. door middel van een bankpas door invoering van de PIN-code;

c. door middel van contactloos betalen met bankpas of mobiele telefoon;

d. door het inloggen op de centrale computer via een telefoon of ander communicatiemiddel (bel-/mobiel parkeren);

3.

vast te stellen dat ter zake van het betaald parkeren zoals vermeld onder 2a t/m 2d bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur het kenteken van het voertuig waarmee geparkeerd wordt volledig en correct ingevoerd dient te worden;

4.

de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2024, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit gevoegde bijlagen:

1.“Overzichtstekening betaald en vergund parkeren A kern Sluis”: het gebied dat omsloten wordt door de bebouwde kom borden “Sluis – Gemeente Sluis”;

2.“Overzichtstekening betaald en vergund parkeren B Toversluis”: het parkeerterrein gelegen aan de Burgemeester Aernoudtsweg te Sluis;

3.“Overzichtstekening betaald en vergund parkeren C Cadzand-Bad”: het gebied dat omsloten wordt door Scheldestraat, Noorddijk, Kievitenlaan en Boulevard de Wielingen;

4.“Overzichtstekening betaald en vergund parkeren D Kustzone”: de gebieden zoals omschreven onder 1.3 (betaald parkeren in de Kustzone).

5.

dat het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2023 met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken;

6.

Dat dit besluit kan worden aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren januari 2024”;

7.

dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2024;

8.

dat dit besluit bekend wordt gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 139 van de Gemeentewet.

Sluis, 26 september 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlagen bij dit aanwijzingsbesluit en hiervan onderdeel uitmakend:

 

Overzichtstekening betaald en vergund parkeren A kern Sluis en B Toversluis;

 

Overzichtstekening betaald en vergund parkeren C Cadzand-Bad;

 

Overzichtstekening betaald en vergund parkeren D kuststrook.

Naar boven