Definitief Beeldkwaliteitplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275)

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft op 20 december 2023 het beeldkwaliteitplan “GGD-Locatie, Stedenbouwkundige toelichting en principes voor beeldkwaliteit” ongewijzigd vastgesteld.

 

Het plangebied ligt aan de Groenewoudseweg 275 (GGD-locatie), op de hoek van de Groenewoudseweg en de Professor Bellefroidstraat. De directe aanleiding van het beeldkwaliteitplan wordt gevormd door het bestemmingsplan om in het plangebied een complex voor studentenhuisvesting, verdeeld over drie gebouwen, te realiseren.

 

Het beeldkwaliteitplan is het document dat de beeldkwaliteitskaders voor de bouw- en inrichtingsplannen op de locatie schetst. Het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouwplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitplan is door vaststelling door de gemeenteraad onderdeel van de welstandsnota (Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit) geworden, waarmee het een juridisch bindende werking heeft voor alle partijen. Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 28 december 2023 t/m donderdag 8 februari 2024 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het beeldkwaliteitplan is opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275).

 

Het beeldkwaliteitplan is tevens te raadplegen in het digitale gemeenteblad op overheid.nl/gemeenteblad onder ‘Bekendmakingen’. Daarnaast is het beeldkwaliteitplan opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275) dat te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP9008-VG01 Tegen dit besluit staan geen beroepsmogelijkheden open.

Naar boven