Toestemming voor New Tandoor VOF voor het inrichten en gebruiken van een terras op delocatieLange Tiendeweg 49, 2801 KE Gouda

De burgemeester van de gemeente Gouda heeft op basis van artikel 2:9 lid 9 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 de volgende toestemming verleend:

New Tandoor VOF mag een terras inrichten en gebruiken op de locatie Lange Tiendeweg 49, 2801 KE Gouda.

De vergunning is verzonden op 27 december 2022. Het zaaknummer van de vergunning is 506355.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit of wilt u deze inzien? Dan kunt ons bellen op telefoonnummer 14 0182. Vraag naar Team Bijzondere wetten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt binnen 6 weken na 27 december 2022 bezwaar maken. U kunt dit via www.gouda.nl doen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Als u het online bezwaarformulier niet wilt gebruiken leest u op onze website hoe u per post bezwaar kunt maken, of bel ons op telefoonnummer 14 0182.

Naar boven