Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Schutteheiweg 26, 6343AH Klimmen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Schutteheiweg 26, 6343AH Klimmen: Verbouwing woonhuis (ontvangen 5 februari 2023; zaaknummer 2023-011985).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven