Ontwerpbestemmingplan Willem de Zwijgerlaan 3 - Liander

Op 12 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal besloten het ontwerpbestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan 3 – Liander (NL.IMRO.0377.BPOSOverveen-OW01) vrij te geven voor terinzagelegging. Het plan is opgesteld om, vanwege de energietransitie en capaciteitsknelpunten, medewerking te kunnen verlenen aan de geplande uitbreiding van het onderstation ter plaatse.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen en digitaal via www.bloemendaal.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan 3 – Liander. U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres, handtekening en de datum:

- Schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 201, 2050 AE te Overveen;

- Per mail: gemeente@bloemendaal.nl

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de gemeente via telefoonnummer 14 023.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het plan, neem dan contact op met team omgevingsbeleid via 14 023 of via gemeente@bloemendaal.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.

 

Naar boven