Aanvraag omgevingsvergunning, aanpassen gevel en verwijderen tribune buitentrap voor tijdelijke huisvestingslokalen, Vennemeerstraat 5 2334DE Leiden

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/23/3615583

Ingekomen: 15-12-2023

Locatie: Vennemeerstraat 5 2334DE Leiden

Wilt u meer informatie ontvangen inzake de aangevraagde en/of verstrekte vergunning? U hebt de mogelijkheid om onderliggende documenten op te vragen. Dat kan als volgt:

E-mail naar publicatiesomgevingsvergunningen@leiden.nl de volgende gegevens:

-het kenmerk van de aanvraag: Z/23/3615583

-uw naam, adres en telefoonnummer

Naar boven