Gemeente Nissewaard - Verleende standplaatsvergunning aan een particulier – Breedstraat , Zuidland

De gemeente Nissewaard heeft aan een particulier een standplaatsvergunning verleend voor verkoop van vis op donderdag.

Waar

Breedstraat, Zuidland.

Wanneer

Verkoop van vis op donderdag.

Dossiernummer

3928128.

Datum aanvraag

10 oktober 2023.

Datum besluit

22 november 2023.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

de datum van de brief,

uw naam en adres,

waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren),

het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze omgevingsvergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.

 

Naar boven