Verleende evenementenvergunning Carnaval 2023, Schoolstraat 14, 5476 KK Vorstenbosch.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het organiseren van Carnaval 2023 van 17-02-2023 t/m 21-02-2023.

Het besluit is verzonden op 3 februari 2023.

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven