Aanvraag omgevingsvergunning, Stelleplas 179, 4451RN Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-0803

Ingekomen: 21 november 2023

Projectomschrijving: het vervangen van de bestaande schuur

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven