Aanvraag omgevingsvergunning, Slake 11, 4451NK Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-0834

Ingekomen: 2 december 2023

Projectomschrijving: het renoveren van de gevel

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven