Ingetrokken toestemming voor het ombouwen van een schuur tot mantelzorgwoning aan Prinses Marijkelaan 18 te Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat onderstaande omgevingsvergunning is ingetrokken:

  • Prinses Marijkelaan 18 – ombouw schuur tot mantelzorgwoning (04-05-2023/ Z/18/111940)

Bezwaar

Tegen de ingetrokken omgevingsvergunning reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende intrekking

Informatie

Wilt u meer informatie? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

 

Naar boven