Rectificatie: Actualisatie kaarten standplaatsenbeleid

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de oorspronkelijke publicatie niet het wijzigingsbesluit betreft en de kaarten ontbreken. De oorspronkelijke publicatie is op 31 oktober 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 459822.]

 

  • 1.

    De gewijzigde kaarten m.b.t. het standplaatsenbeleid vast te stellen en toe te voegen aan het standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek 2021

Bijlage 1 behorend bij: Nota Standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek

 

Naar boven