Exploitatievergunning horeca voor onbepaalde tijd verleend aan Kwalitaria Zutphen, Overwelving 7 Zutphen.

 

Op 29 november 2023 is een exploitatievergunning horeca voor onbepaalde tijd verleend aan:

 • Naam: Kwalitaria Zutphen

 • Adres: Overwelving 7 Zutphen

Gegevens van de aanvraag:

 • Zaaknummer: 616307

Ook heeft de horecazaak toestemming om een terras te plaatsen.

 

Waarom dit bericht?

De horecazaak had een tijdelijke vergunning. Die wordt nu omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. En misschien verandert er meer. Met dit bericht informeren wij u hierover. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Stukken inzien

U kunt de vergunning en de documenten die hierbij horen digitaal inzien. Dit kan tot 6 weken na de dag van publicatie. U vindt de documenten onder ‘Bekijk documenten’ in de linkerkolom van deze bekendmaking. U kunt de stukken ook digitaal inzien in het stadhuis. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0575. Vermeld daarbij het zaaknummer.

Bent u het niet eens met deze vergunning?

U kunt tot 6 weken na de dag van de publicatie laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u denkt dat er bij het verlenen van de vergunning geen rekening is gehouden met uw belangen.

Soms is het niet nodig bezwaar te maken. Bel ons daarom eerst. We bekijken dan samen het besluit. Ons telefoonnummer is 14 0575.

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan op een aantal manieren:

 • Vul het webformulier in op www.zutphen.nl/bezwaarmaken.

 • Stuur een brief (uw bezwaarschrift) naar: Gemeente Zutphen, de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent), uw e-mailadres

  • de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat;

  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

  • uw handtekening.

Vermeld bij uw reactie ook het zaaknummer.

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar?

U kunt bij de rechter om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan via internet, met DigiD (op Rechtspraak.nl).

U kunt ook een brief sturen. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Naar boven