Gemeente Almere - ontwerpbesluit ter inzage aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een appartementengebouw met 36 wooneenheden met algemene voorzieningen voor Domus - 4C3 (Cascadepark Oost), 4C3a-kavel 1, EKO2

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben bekend dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk: 224908

Soort aanvraag: aanvraag omgevingsvergunning

Procedure: uitgebreid

Ontvangstdatum: 31 oktober 2022

Omschrijving: het bouwen van een appartementengebouw met 36 wooneenheden met algemene voorzieningen voor Domus

Locatie: 4C3 (Cascadepark Oost), 4C3a-kavel 1, EKO2

 

Zienswijzen

Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over de ontwerpbeschikking en (indien aanwezig) de ontwerp verklaring van geen bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De ter inzage gelegde aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via (https://www.almere.nl/).

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Naar boven