Vergunning verleend - aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten - Daalseweg 361 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 21-11-2023

Omschrijving: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (Daalseweg 361 6523 CC Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.146521

Product: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Ontvangst: 27-10-2023

Definitieve beschikking verzonden: 17-11-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 29-12-2023

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 17 november 2023 tot en met 29 december 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven