Aangevraagde omgevingsvergunning De Braken 18 in Boxtel

Registratienummer OLO-8199771

Aangevraagd op 15-11-2023:

  • De Braken 18 in Boxtel: het gebruiken van schuur, caravan en pipowagen t.b.v. Bed & Breakfast

 

Aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Wabo - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Informatie

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 11 of via e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven