Aangevraagde omgevingsvergunning Dorpsweg 93B

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dorpsweg 93B, 3082LE, realiseren van twee constructieve doorbraken (aanvraagdatum 13-11-2023, dossiernummer OMV.23.11.00194).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven