Aangevraagde omgevingsvergunning Hillevliet 3A

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Hillevliet 3A, 3073KG, plaatsen van een rolluik aan de buitenzijde (aanvraagdatum 13-11-2023, dossiernummer OMV.23.11.00200).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven