Aangevraagde omgevingsvergunning Koninginnelaan 2

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Koninginnelaan 2, 3181GK, bouwkundige splitsing van Koninginnelaan 2 en 4. Toevoegen voordeur nr. 2. Extra trapopgang. Vervangen van overheaddeur voor raamkozijn. Aanpassen van verdiepingsvloer en draagconstructie. realiseren dakkapellen voorzijde (aanvraagdatum 11-11-2023, dossiernummer OMV.23.11.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven