Aangevraagde omgevingsvergunning Adrianastraat 24 in Boxtel

Registratienummer OLO-8198719

Aangevraagd op 15-11-2023:

  • Adrianastraat 24 in Boxtel: het vervangen van een deur in voorgevel door een raam

Aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Wabo - Bouwen

Informatie

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 11 of via e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven