Beschikking Tivolilaan/Vosdijk - vml AKZO terrein te Arnhem

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de Tivolilaan/Vosdijk/Velperweg -vml AKZO-terrein (locatienr: 0014) te Arnhem verontreinigd is met PAK, PCB, zink en minerale olie.

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, stellen wij vast dat het hier gaat om een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor sanering blijft in het besluit daarom achterwege.

 

Inzien

Via deze link is het dossier 6 weken te bekijken:

https://open.arnhem.nl/data/bodem/inzage3958137-0014.51.07.pdf

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".

 

Naar boven