verlenen omgevingsvergunning, Carry Pothuis-Smitstraat 1(kavel 23) in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: Z2023-0353

Verzenddatum: 8 november 2023

Projectomschrijving: het bouwen van een woning

Bestaande uit:

  • het bouwen van een bouwwerk

  • het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit

  • handelen in strijd met de ruimtelijke regels

Bezwaar maken

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Borsele. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Vergunningen en Veiligheid via cvp@borsele.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

Naar boven