Ontwerpexploitatieplan ‘Schuytgraaf 2011, 14e herziening’ ter inzage

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt:

  • 1.

    het bijbehorende ontwerp-exploitatieplan 'Schuytgraaf, 14e herziening' landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.EPP1038-0201.

Met bijbehorende bestemmingsplannen:

  • 1.

    het ontwerp-bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 1 en 1a ’, landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.987-0201

  • 2.

    het ontwerp-bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 26 en 27 & reparaties en detaillering’, landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.1008-0201

Plangebied Exploitatieplan

Het plangebied van het exploitatieplan Schuytgraaf is gelegen in het zuidwestelijk deel van Arnhem. De westelijke grens van het plangebied wordt bepaald door de gemeentegrens met de gemeente Overbetuwe die grotendeels samenvalt met de Vogelenzangsestraat, 't Vlot en de Grote Molenstraat. De noordelijke plangrens wordt gevormd door (het hart van) de Drielse Rijndijk. De oostgrens van het plangebied wordt gevormd door de oostelijke (kadastrale) begrenzing van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door de gemeentegrens Overbetuwe, die gedeeltelijk het beloop van de Zesseling en De Laar volgt. De centrale verkeersader, de N837, die als provinciale weg in de aangrenzende gemeente Overbetuwe is aangesloten op de rijksweg A50, doorsnijdt Schuytgraaf.

Inhoud exploitatieplan

De 14e herziening heeft inhoudelijk betrekking op de zuidelijke velden 26 en 27 en de noordelijke velden 1 en 1a. Deze zijn verwerkt in het exploitatie- plan op basis van het Ruimtelijk Raamwerk veld 1 en het Ruimtelijk Raamwerk velden 26 en 27.

De aanpassing van de bestemming voor de reparaties en detaillering heeft geen effect op het exploitatieplan.

Inzien

Het ontwerpexploitatieplan 'Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening’ en de bijbehorende bestemmingsplannen liggen met ingang van donderdag 16 november 2023 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn met ingang van 16 november 2023 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.EPP1038-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het ontwerp-exploitatieplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.EPP1038-0201/

Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1 en 1a

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.987-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.987-0201/

Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 26 en 27 & reparaties en detaillering

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.1008-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het ontwerpbestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.1008-0201/

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan tot en met woensdag 27 december 2023 een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Maessen, saskia.maessen@arnhem.nl.

Voor informatie over het ontwerp-exploitatieplan kunt u contact opnemen met de heer Den Boeft remco.den.boeft@arnhem.nl 

Naar boven