Aanvraag omgevingsvergunning, Eendvogelstraat 21, 4451DR Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-0751

Ingekomen: 6 november 2023

Projectomschrijving: het aanleggen van een inrit

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven