ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, het vervangen van de glazen, Hommelstraat 48 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

 

Zaakid: ODRA23AB1560

Omschrijving: het vervangen van de glazen

Adres: Hommelstraat 48 te Arnhem

Activiteiten: Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo)

Besluit: Verlenging beslistermijn

Datum ondertekening: 06-11-2023

Datum verzending: 06-11-2023

Naar boven