ODRA - Aanvraag omgevingsvergunning - Steenstraat 102 in Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00-12:00 uur en 13:00-17:00 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Zaakid: ODRA23AB1940

Datum indiening: 2023-11-01

Omschrijving: ontheffing tbv blurring

Adres: Steenstraat 102 in Arnhem

Activiteit: Strijdig gebruik grond/bouww. met RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo)

 

Naar boven