Geaccepteerde Sloopmelding - Kazernestraat 10, 5928NL Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat de volgende sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit 2012 is ontvangen en afgerond:

 

Kazernestraat 10, 5928NL Venlo

Voor de totaalsloop, incl. asbestsanering, van gebouw Y tot aan maaiveldniveau

Afrondingsbrief verzonden op 7 november 2023

Kenmerk Z2023-01752

 

Inzage

Voor het opvragen van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd. Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar/beroep

Tegen deze geaccepteerde meldingen staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven