Aanvraag vergunning voor het aanleggen van 2 laagspanning elektra kabels aan Zomerdijk 70 te Maassluis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Zomerdijk 70

3143CT

Aanleggen 2 laagspanning elektra kabels

Werk of werkzaamheden uitvoeren

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven