Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnenpanelen of -collectoren tegenover Zonsopgang 2 te Maassluis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Zonsopgang tegenover 2

3147PN

Plaatsen zonnenpanelen of -collectoren

Bouwen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven