Aanvraag vergunning voor het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning aan Van Beethovenlaan 10 te Maassluis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Van Beethovenlaan 10

3144AS

Bouwen erker voorzijde woning

Bouwen, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven