Ige Galamawei 24 te Oudega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230077)

Op 02-nov-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit met live- en/of mechanische muziek op zaterdag 18 november 2023 van 17:00 uur tot 00:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven