Besluiten tot volmachtverlening

Het college heeft op 24 oktober 2023 besloten om toekomstige wijzigingen en aanpassingen van het Personeelshandboek bij wijze van volmacht toe te kennen aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris met inachtneming van de in de Financiële verordening vastgelegde grenzen en voorwaarden en dat het LO dan wel de OR instemming hebben gegeven aan de wijzigingsvoorstellen en de eventuele personele consequenties.

De Werkgeverscommissie van de Raad heeft op 31 oktober 2023 besloten om toekomstige wijzigingen en aanpassingen van het Personeelshandboek bij wijze van volmacht toe te kennen aan de Griffier met inachtneming van de in de Financiële verordening vastgelegde grenzen en voorwaarden en dat het LO dan wel de OR instemming hebben gegeven aan de wijzigingsvoorstellen en de eventuele personele consequenties.

Naar boven