Stinsenwei 16 te Harich: aanvraag vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648)

Op 02-nov-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven