KENNISGEVING VAN GRONDEXPLOITATIE

 

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij een overeenkomst over grondexploitatie hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening.

 

Inhoud overeenkomst

 

De gemeente is bereid om medewerking te verlenen aan initiatiefnemer voor het nieuw bouwen van een binnenzwembad, een werkplaats en een receptiegebouw op het terrein van Comfortcamping Scheldeoord B.V. Het betreft de percelen gemeente Borsele, sectie S, nummers 199, 201, 202, 501, 502, 505 en 640, tezamen groot 111.410 m2, hierna: “terrein”. De gemeente is bereid een herziening van het huidige bestemmingsplan “Recreatiepark Scheldeoord 2003” ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen om realisatie van het project voor initiatiefnemer mogelijk te maken.

 

Inzage

 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 7 november 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie over de overeenkomst kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke ontwikkeling. Het team is bereikbaar op (0113) 238383.

 

Naar boven