Kennisgeving buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning, 't Dijkje 1, 4451KC Heinkenszand

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling hebben gelaten.

Kenmerk: Z2023-0335

Datum besluit: 12 oktober 2023

Projectomschrijving: het brandveilig gebruiken van het scoutinggebouw

Bezwaar:

De beschikking ligt vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage en is iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op www.borsele.nl.

Naar boven