Verleende omgevingsvergunning, wijzigen gebruik van straat naar terras en plaatsen meubilair Hooglandse Kerkplein, Nieuwstraat 28 2312KC Leiden, [LDN01I02308]Straatnaam Leiden I 2308

Verleende Omgevingsvergunning regulier

Kenmerk: Z/23/3561559

Ingekomen: 04-08-2023

Datum besluit: 02-11-2023

Locatie: Nieuwstraat 28 2312KC Leiden, [LDN01I02308]Straatnaam Leiden I 2308

Projectomschrijving: wijzigen gebruik van straat naar terras en plaatsen meubilair Hooglandse Kerkplein

Wilt u meer informatie ontvangen inzake de aangevraagde en/of verstrekte vergunning? U hebt de mogelijkheid om onderliggende documenten op te vragen. Dat kan als volgt:

E-mail naar publicatiesomgevingsvergunningen@leiden.nl de volgende gegevens:

-het kenmerk van de aanvraag: Z/23/3561559

-uw naam, adres en telefoonnummer

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de vermelde "datum besluit" een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Naar boven