Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Nieuwste Erf Koekange

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Nieuwste Erf Koekange ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het Nieuwste Erf is, in navolging op het Nieuwe Erf, een bijzondere vorm van dorpsuitbreiding. Het plan betreft het landschappelijk bouwen van 11 woningen op een perceel gelegen nabij de Meester Harm Smeengeweg, Koekange (kadastraal bekend, de Wijk, sectie K, nummer 1033). Het gaat hierbij om 6 rijenwoningen, 2 twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r., liggen van 9 november 2023 tot en met 20 december 2023 ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan.

  • 3.

    Ruimtelijke plannen, zoek op planidentificatie: NL.IMRO. 1690.2021BP1002009-ON04.

Reageren

Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (T 14 0528).

Zuidwolde, 8 november 2023

Burgemeester en wethouders van De Wolden

Naar boven