Gemeente Noordenveld - omgevingsvergunning - het plaatsen van een tijdelijke woonunit - Altenaweg 4, Peize

Besluit omgevingsvergunning Altenaweg 4, Peize: het plaatsen van een tijdelijke woonunit, 16 december 2022.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag hebben verleend.

Naar boven