Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een pand naar burgerwoning, Fort Sint Michielstraat 23, 5922XC Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft ontvangen:

 

Fort Sint Michielstraat 23, 5922XC Venlo

Voor het wijzigen van een pand naar burgerwoning

Ontvangen op 12 oktober 2023

Kenmerk Z2023-01671

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor het inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage. Deze stukken kunt u alleen op afspraak inzien op het stadskantoor. We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Naar boven